• Polityka jakości Granpak
Stacks Image 7856
Stacks Image 7852
Stacks Image 7858

POLITYKA JAKOŚCI

Jakość na I miejscu

Zapewnienie naszym Klientom rzetelności i profesjonalizmu w zakresie świadczenia usług poligraficznych poprzez ciągły proces doskonalenia wdrożonego przez System Zarządzania Jakością jest jednym z naszych kluczowych kierunków.
Polityka jakości Granpak
Polityka jakości Granpak
Polityka jakości Granpak
Szczególne znaczenie ma:
 • poznanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów na wszystkich etapach współpracy
 • dążenie do uzyskania zgodności dostarczanego wyrobu z przyjętymi wzorcami
 • nieustanne podnoszenie jakości dostarczanych usług
 • realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy na płaszczyźnie organizacyjnej i technologicznej
 • doskonalenie potencjału ludzkiego
Dbając o ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w spółce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 (plik PDF). Natomiast rosnące wymogi rynku europejskiego oraz rozszerzenie pola działań o branżę spożywczą wpłynęły na konieczność wdrożenia systemu ISO 22000:2005 (plik PDF). Certyfikaty zatwierdzone przez Q & R Polska Sp z o.o. obejmują usługi poligraficzne w zakresie produkcji opakowań z tektury litej i kaszerowanej.

Granpak chcąc spełniać wymogi m. in. zagranicznych odbiorców, którzy coraz częściej zwracają uwagę na ekologiczne aspekty biznesu wdrożył system FSC (plik PDF).
Realizując politykę doskonalenia jakości mamy na uwadze:
 • podnoszenie standardów obsługi wyznaczanych przez klientów
 • monitorowanie kierunków rozwoju na rynku poligraficznym w celu zapewnienia stosowania odpowiednich technologii dla uzyskana najwyższego poziomu obsługi
 • dokonywanie oceny kwalifikacyjnej dostawców oraz stosowanie materiałów produkcyjnych zgodnie z ustalonymi wymaganiami jakościowymi klienta
 • wspieranie i doskonalenie współpracy z dostawcami materiałów i części
 • realizację procesów w zaplanowanych i nadzorowanych warunkach
 • szkolenie kadry pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji oraz motywowanie do rozwoju w obszarach związanych z jakością

DRUKARNIA GRANPAK

© 2018
Wszelkie prawa zastrzeżone
ADRES DO KORESPONDENCJI

34-120 Andrychów
ul. Przemysłowa 30
KONTAKT

+48 33 875 30 29