• Drukarnia opakowań Granpak

Fundusze europejskie

Stacks Image 7858

Tytuł projektu:

„Innowacyjne opakowanie kartonowe o unikalnych cechach
konstrukcyjnych i użytkowych”


Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Podstawowym celem Projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa GRANPAK Sp. J. M Korczak, R. Marczak poprzez wdrożenie wyników prac B + R i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu – opakowania kartonowego o unikalnych cechach konstrukcyjnych i użytkowych.


Całkowity koszt netto realizacji projektu:
26 301 251,75 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:

21 169 400,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

11 643 170,00 PLN
Okres realizacji:
01.01.2018 – 31.12.2019


DRUKARNIA GRANPAK

© 2018
Wszelkie prawa zastrzeżone
ADRES DO KORESPONDENCJI

34-120 Andrychów
ul. Przemysłowa 30
KONTAKT

+48 33 875 30 29