• Drukarnia opakowań Granpak
  • Drukarnia opakowań Granpak
  • Drukarnia opakowań Granpak

Kontakt

LOKALIZACJA

GRANPAK Sp. J. M. Korczak, R. Marczak

www.granpak.pl

centrala: +48 33 875 30 29

ADRES
34-120 ANDRYCHÓW
ul. Przemysłowa 30
POLSKA
DANE DO WYSTAWIANIA FV
GRANPAK Sp.J. M. Korczak, R. Marczak
32-652 BULOWICE, ul. Skotnica 75
NIP 551-22-91-724, REGON 852522380
Konto: ING Bank Śląski 53 1050 1100 1000 0022 5234 4573
TELEFONY
DZIAŁ HANDLOWY / ZAPYTANIA

+48 33 875 30 29 wewn. 27

DZIAŁ ZAKUPÓW

+48 33 875 30 29 wewn. 26

DZIAŁ OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ

+48 33 875 30 29 wewn. 25

KSIĘGOWOŚĆ

+48 33 875 30 29 wewn. 23

DZIAŁ GRAFIKI & DESIGNU

+48 33 875 30 29 wewn. 55

Informujemy, że GRANPAK Sp. J. M. Korczak, R. Marczak z siedzibą w Bulowicach (32-652) Skotnica 75, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000321286, NIP: 5512291724, REGON: 852522380, w imieniu której działają: Marczak Ryszard - Wspólnik, Korczak Mariusz - Wspólnik Jest  Administratorem Państwa Danych Osobowych, dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz handlowym. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda.  Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, księgową lub prawną administratora danych. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

DRUKARNIA GRANPAK

© 2018
Wszelkie prawa zastrzeżone
ADRES DO KORESPONDENCJI

34-120 Andrychów
ul. Przemysłowa 30
KONTAKT

+48 33 875 30 29